งานประเพณีนบพระเล่นเพลงถือเป็นประเพณีโบราณ “นบ” เป็นคำโบราณ แปลว่า “ไหว้” ดังนั้น การ “นบพระ” จึงมีหมายความว่า &#8…กดที่นี่เพื่ออ่านต่อ…